– MOT er akkurat det vi trenger

– MOT er akkurat det vi trenger i et stadig mer digitalt samfunn.

Jørgen Nyland Graabak er MOTs nyeste ambassadør! Den etterhvert erfarne kombinertløperen ønsker å styrke ungdoms psykiske helse og brenner for en bevisstgjøring rundt hvordan vi oppfører oss mot hverandre på sosiale medier.

Jørgen er en av de mest erfarne løperne på det norske landslaget. Bak seg har han flere internasjonale topp-plasseringer som to OL-gull og VM-gull i tillegg til flere medaljer fra internasjonale mesterskap. Kombinertløperen holder til i Trondheim og har flere ganger vært en utøver som tør å bruke stemmen sin for å si fra når ting ikke er greit.

-Å hjelpe andre er det nærmeste jeg kommer meningen med livet

Nå skal Graabak bidra ekstra gjennom sin rolle som MOT-ambassadør. En rolle han tar på alvor.

For meg er det å bry seg om og hjelpe andre noe av det nærmeste jeg kommer meningen med livet. Det kan ta form i å hjelpe en gammel dame med å handle, eller å motivere en ungdom til å vise mot. Livet er ikke alltid enkelt, det tror jeg alle har kjent på. Det å ha noen å støtte seg på eller finne styrke i når livet er utfordrende har kjempestor verdi. Og hvis jeg kan være med å hjelpe én eller flere ungdom til å finne og vise mot er det en mulighet jeg ikke kan la gå fra meg.

¨

Brenner for det digitale samfunnet

En ekstra bekymring kominertstjernen trekker fram er utviklingen av teknologi og hvor lett det kan være å sende en negativ kommentar eller flere.

Jeg tror dagens samfunn trenger MOT mer enn noen gang. Hvorfor? Teknologi. Dagens teknologi er fantastisk på mange måter. Den gir oss underholdning, forenkler hverdagen og gjør at vi kan være «sosiale» hele tiden om vi vil. Vi kan dele innhold som inspirerer, motiverer og gleder andre på tvers av geografi og sosiale kretser. Men dagens teknologi gir oss også noen store utfordringer. For mens all interaksjon, både positiv og negativ, i min barndom foregikk i den virkelige verden, er den nå bare et tastetrykk unna. Mobbing har i enkelte former alltid vært vanskelig å oppdage, men nå har de blitt tilnærmet umulig å fange opp. Skriv en negativ kommentar, trykk «send», legg fra deg telefonen og gå din vei. Det er så altfor enkelt, så utrolig feigt. I motsatt ende må mottaker håndtere denne kommentaren. Vi ser også av forskningen at vi ikke er veldig gode til å differensiere mellom en kommentar i person og en kommentar i et kommentarfelt. De er mye enklere å påføre, men de sårer tilnærmet likt, sier Graabak.                                              

Svaret på dette, er ifølge Jørgen, å jobbe med bevisstgjøring og da spesielt blant ungdom.

Mobbing har blitt enklere å gjennomføre og vanskeligere å oppdage, mens innholdet er like vanskelig å håndtere. Derfor er holdninger så utrolig viktig. Hvem er vi? Hvordan oppfører vi oss mot hverandre? Hvordan håndterer vi sosiale medier? Hva betyr noe? Bevissthet rundt dette er helt avgjørende. Og dette gjelder ikke bare ungdom, dette gjelder oss alle. Det er her MOT kommer inn og er så utrolig viktig. MOT skaper denne bevisstheten, de gode holdningene. Jeg tror utfordringene er like store hos voksne, men ungdommene er bedre til å lære og de kjenner teknologien bedre. Mitt håp er at MOT kan skape bevisst ungdom som kan lære opp både hverandre og ubevisste voksne.

En viktig stemme!

MOTs ambassadører forsterker MOTs arbeid i skolene gjennom sin rolle som forbilder. De har vært en viktig del av MOT siden starten og det at toppidrettsutøvere er med på laget gir en ekstra dimensjon til MOT-arbeidet ute i skolene.

Leder for MOTs ambassadører og ambassadørlag, Ingrid Ness Rolland, er glad for å få Jørgen Grabakk med på MOT-laget.

Det er stor stas for å oss å få med Jørgen på laget. Han er en utrolig engasjert idrettsutøver, som viser at han brenner for mer enn idrett. Måten han tør å bruke stemmen sin når han opplever ting som ikke er riktig bør være en stor inspirasjon for andre. Det at han bor i Trondheim gjør at han kan bidra til ungdommer og voksne som er på vårt inspirasjonssenter; MOT-camp, og til å møte ungdom i Trondheim ute på skolene når Covid-19 tillater det. Jørgen er en utøver som har mange sterke sider og jeg syns spesielt hans engasjement for sosiale medier og hvordan vi oppfører oss mot hverandre i det digitale samfunnet er viktig i dagens situasjon hvor vi kanskje er mer her enn noen gang før, avslutter Ness Rolland.